Anfibios no entorno do Muiño da Brexa

ANFIBIOS

Durante os meses de novembro e decembro de 2019 puidemos observar e identificar un gran número de anfibios gracias ao noso socio David Chas e os herpetólogos Miguel Puras Rivas,  Rafael Vázquez e Martiño Rivas.

Consulta as fichas de identificación da SGHN.

Ra Vermella (Rana Temporaria)

ra vermella

Ra patilonga (Rana Ibérica)

ra vermella

Ra das veigas, sapo raxado (Discoglossus galganoi)


Ra das veigas

 

Sapo común (Bufo Spinosus)

sapo común

 

Limpafontes Palmado (Lissotriton helveticus)

Limpafontes

 

Limpafontes Ibérico (Lissotriton boscai)

limpafontes

 

Limpafontes Verde (Triturus marmoratus)

limpafontes Verde

Píntega Común (Salamandra Salamandra)

píntega

 

Píntega rabilonga (Chioglossa lusitanica)

Píntega Rabilonga

Deixa unha resposta