Asinado o acordo de custodia do Muiño da Brexa

voAmericanoEsta semana foi asinado concello de Carral e a nosa asociación o acordo de custodia entre o da parcela, propiedade do concello, situada na marxe esquerda do rio Brexa, entre o polígono industrial e o río.

A referencia catastral da parcela é 15021A011010360000RM cunha superficie de 24312 m2. A continuación podedes consultar mapas e fotos do terreo. Continuar lendo “Asinado o acordo de custodia do Muiño da Brexa”