Acta da reunión do 3/02/2020

REUNIÓN ORDINARIA CELEBRADA O DÍA 3/02/2020 NO CENTRO DE FORMACIÓN DO CONCELLO DE CARRAL
Temas tratados e acordos:
    • Informe económico.
    • Renovación de cargos.
    • Campaña de afiliación.
    • Rogos e preguntas.

O contido está restrinxido a socios. This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
New User Registration
Really Simple CAPTCHA is not enabled
*Required field