Acta da asemblea celebrada o 13/1072022

REUNIÓN extraORDINARIA CELEBRADA O DÍA 13/10/2022 ás 20:00 NO Local social de Ans (Carral)
Orde do día:
 • Renovación dos integrantes da Xunta Directiva
 • Autorizar a solicitude,descarga e uso do certificado electrónico de usuario para as relacións coa Administración.
 • Aprobación das contas do ano 2021.
 • Informe de actividades.
 • Rogos e preguntas.
Asistentes:
 • David Chas Barbeito
 • Pilar Morandeira Roel
 • Inmaculada Otero Varela
 • Damián Vázquez Rodríguez
 • Xosé Rodríguez Rodríguez
 • Sabela Rodríguez Lorenzo
 • Carlos Ramón García Gil
 • Damián Vázquez Rodríguez
Aprobación das contas do ano 2021:

No ano 2021 os ingresos foron 500 € por cotas de socios, de 257 € por doazóns (232 € aportados por Hábitat e 25 € aportados polo socio nº 33) e 783,22 € da subvención do Concello de Carral. O total de ingresos é de 1540,22 €.

Os gastos totais foron de 84 € de seguros de voluntariado, 43,63 € de gastos bancarios e de 604,80 € de material. Suman 732,43 €.

O resultado anual da un saldo de 807,79 € que sumados aos 366,52 do ano anterior da un total de 1174,71 €.

O saldo da nosa conta na Caixa Rural no día 31/12/2021 é de 1371,72 € debido a ingresos adiantados correspondentes a cotas do ano 2022.

Apróbanse as contas por unanimidade.

Renovación dos cargos na xunta directiva:

A asemblea aproba por unanimidade a seguinte proposta de cargos da Xunta Directiva:

 • Pilar Morandeira Roel, presidenta
 • Carlos Ramón García Gil, vicepresidente
 • David Chas Barbeito, secretario
 • Xosé Rodríguez Rodríguez, tesoureiro
 • Inmaculada Otero Varela, vocal
Autorizar a solicitude,descarga e uso do certificado electrónico de usuario para as relacións coa Administración:

A asemblea aproba por unanimidade autorizar a solicitude do certificado electrónico para as relacións coa administración e o seu uso a nome da presidenta.

Informe de actividades:

A Xunta Directiva fai un resumo das actividades realizadas durante o presente ano:

 • Plantación de cerdeiras no Monte de Paleo en colaboración co CEIP Plurilingüe Vicente Otero Valcarce.
 • Plantación de cerdeiras no Parque dos Capelos en colaboración co IES de Carral.
 • Xornada divulgativa sobre os anfibios en colaboración co Grupo Naturalista Hábitat.
 • XVII encontro do voluntariado en colaboración co Proxecto Ríos.
 • XV Limpeza simultánea de rios en colaboración co Proxecto Ríos.
 • Elaboración das alegacións contra os proxecto eólicos en colaboración cao asociación Salvemos o Val de Barcia e Monte Xalo.
 • Colaboración coa mesma asociación no roteiro circular da Maza da Facha.

Tamén se realizaron varias xornadas de traballo para o mantemento das parcelas que temos en custodia.

Rogos e Preguntas:

Os asistentes fan as seguintes propostas para as actividades dos proximos meses:

 • Continuar cos proxectos de colaboración co colexio e instituto de Carral.
 • Intentar convocar polo menos unha xornada mensual de voluntariado. Facer convocatorias máis flexibles para adaptarse aos horarios das socias e socios.
 • Traballar en proxectos de roteiros.
 • Intentar comprar algunha parcela de interese ecolóxico. Temos información de algunhas dentro da área do ENIL do Río Abelleira.
 • Traballar nun proxecto para a poza do Marco das Eiras en colaboración co Concello de Carral.
 • Dinamizar o grupo de whatsapp.
 • Estudar a viabilidade de facer unha campaña de sensibilización sobre o problema das cabichas.
 • Estudar a posibilidade de facer algunha actividade no local que hai dispoñible nun dos muiños do Batán.
 • Compensar os gastos do calendario deste ano que foron adiantados por un socio.

Deixa unha resposta